top of page
BG-Protein.png

โปรตีน

เห็ดแครง และ

ถั่วเหลือง(Non-gmo)

เราเลือกใช้โปรตีนจากถั่วเหลือง โดยเลือกจากแหล่งที่ได้รับมาตรฐานและไม่ตัดต่อพันธุกรรม(Non-gmo) มากไปกว่านั้นคือเราใช้เห็ดแครงเพื่อเติมเต็มโภชนาการและผิวสัมผัสให้ดียิ่งขึ้น กดปุ่มด้านล่างเพื่อทำความรู้จักวัตถุดิบของเราให้มากกว่านี้
BG-Fat.png

ไขมัน

น้ำมันมะพร้าว และ

น้ำมันคาโนล่า

ไขมันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อช่วยทำให้มอร์มีท
สามารถนำไปประกอบอาหารและให้ความรู้สึกชุ่มฉ่ำคล้ายเนื้อสัตว์ ที่สำคัญคือเสียงซู่วว์~ ซู่วว์~ บนกระทะ
BG-Binder.png

สารให้ความข้นเหนียว

เมทิลเซลลูโลส

ส่วนประกอบที่อยู่ในอาหารและขนมโดยทั่วไปเช่น ไอศกรีมและพุดดิ้ง ทำหน้าที่ยึดจับวัตถุดิบต่างๆเข้าด้วยกัน สกัดมาจากผนังเซลล์ในพืช
BG-beet.png

สีธรรมชาติ

น้ำบีทรูท

เพื่อความสะดวกในการประกอบอาหาร ดูยังไงว่ามอร์มีทสุกหรือยัง? เราใช้น้ำบีทรูทผสมเข้าไปเพื่อให้วัตถุดิบมีสีชมพูอ่อน เมื่อถูกความร้อนสีจะจางหายไป  ให้สัญญาณว่าพร้อมทานแล้ว
bottom of page