top of page
ingredients-page.png

ใช้พืชสร้างเนื้อ

ความลับที่เราไม่ต้องปกปิด

SUN09416.jpg

มารู้จักกับ

เห็ดแครง

ของดีจากแดนใต้ หลายๆท่านยังไม่เคยได้ยินว่าเห็ดแครงคืออะไร? แล้วดียังไง? ยินดีด้วยคุณกำลังจะรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเห็ดชนิดนี้
SUN09419.jpg

ความภูมิใจ

สนับสนุนเกษตกรไทย

พวกเราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้ให้เกษตกรไทย รับซื้อในราคาที่เป็นธรรม  ในปัจจุบันมีกว่า 10 ครัวเรือนจากกลุ่มเกษตรชุมชนจังหวัดสงขลา ที่ส่งเห็ดแครงที่ได้มาตรฐาน สะอาดและปลอดภัย มาให้โรงงานของเราเพื่อผลิตโปรตีนจากพืชที่มีคุณภาพ

ความมุ่งมั่น

พัฒนาโปรตีนจากพืช

ทีมวิจัยของเราทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสูตรและผิวสัมผัสที่ดีกว่าเดิม เรามองหาพืชใหม่ๆภายในประเทศเพื่อนำมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นของผู้บริโภค
_DSC7593 2.jpg
bottom of page